Overheidscommunicatie met een duidelijke visie

Overheidscommunicatie (van ministerie, provincie, gemeente of semi-overheid) vormt al jaren ons werkterrein. Wij hanteren daarvoor het uitgangspunt: de communicatie moet open, juist, begrijpelijk en integer zijn. En effectief!

Overheidscommunicatie: van ministerie tot gemeente als opdrachtgever

Voor o.a. de volgende opdrachtgevers hebben wij ons met de opzet dan wel uitvoering van overheidscommunicatie beziggehouden:

 • Ministerie van LNV
 • Ministerie van VROM
 • Ministerie van V en W
 • Novem
 • Rijkswaterstaat
 • Staatsbosbeheer
 • Kadaster
 • Provincie Overijssel
 • Regio IJssel-Vecht
 • Gemeenten
 • Waterschappen

Onze visie op communicatie van de overheid

Limago Communicatie heeft een grote ervaring in overheidscommunicatie in allerlei vormen en situaties. Daarbij hebben we een visie ontwikkeld die sterk aansluit bij de bevindingen van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (de commissie-Wallage) van een paar jaar geleden. Een paar hoofdpunten uit haar rapport waarin wij ons zeer sterk kunnen vinden:

 • Openheid en overheid-communicatie zijn van levensbelang voor iedere democratie.
 • Door de maatschappelijke, technologische en journalistieke veranderingen volstaat voorlichting en communicatie niet meer; verantwoording wordt steeds belangrijker.
 • De communicatie is cruciaal bij het verwerven van draagvlak voor het overheidshandelen.
 • De overheid moet actief burgers benaderen die niet uit zichzelf contact zoeken met de overheid.
 • Communicatie van de overheid moet open, feitelijk juist, begrijpelijk en integer zijn.

Enkele aanbevelingen

De commissie-Wallage deed o.a. de volgende aanbevelingen voor de communicatie van de overheid:

 • Maak overheidsinformatie actief openbaar.
 • Voer een pro-actief mediabeleid: speel nadrukkelijk in op de informatiebehoefte van de pers en corrigeer feitelijk onjuiste informatie direct.
 • Voorlichting over niet-aanvaard beleid mag, zolang de informatie feitelijk en zakelijk is, het beleid centraal staat (en niet de bestuurder) en duidelijk wordt in welke fase het beleid zich bevindt en hoe het verder gaat.
 • Benut traditionele én moderne communicatiemiddelen. Stel alle informatie ook digitaal ter beschikking.
 • Breng beleid actief bij groepen die (nog) niet communiceren met de overheid. Schakel bijvoorbeeld intermediaire kaders in.
 • Betrek burgers eerder bij beleid, wees bereid het beleid aan te passen en schep geen valse verwachtingen.
 • De communicatie is een taak op managementniveau.
 • Investeer als overheid in communicatie.

Als u zich als opdrachtgever in deze visie kunt vinden, neem dan contact met ons op. Limago Communicatie is sterk in overheidscommunicatie.

Samenvatting
Limago Communicatie werkt al jaren voor overheden, van ministerie, provincie, gemeente tot semi-overheid. Ons uitgangspunt voor overheidscommunicatie: de communicatie moet open, juist, begrijpelijk en integer zijn. En effectief.


Limago Communicatie
Steenwijkerdiep Zuid 9
8371 TE Scheerwolde
Email: contactformulier


KvK: 05056891
Btw: 0276 42 574 B01

Onze opdrachtgevers:


Wie zijn wij?
Wilt u meer weten over onze bijzondere bedrijfsopzet, projectaanpak en specialisatie, kijk dan even hier: Over ons communicatiebureau.

Naar de bovenkant van
Overheidscommunicatie

Let op: met enige regelmaat komen er nieuwe sitepagina's bij. Dus kom gerust nog eens terug als u meer wilt weten over het onderwerp van deze pagina 'Overheidscommunicatie met een duidelijke visie', of over teksten schrijven, redigeren, corrigeren of vormgeving in het algemeen.